Profil firmy
 
ÚDAJE O FIRMĚ

Sídlo firmy je ve Vráži u Písku v jižních Čechách.
Firma má dva výrobní provozy:

  • Vráž - pila - zpracování jehličnaté a listnaté kulatiny na řezivo
Firma je vybavena kompletními technologiemi pro zpracování dřevní hmoty od kulatiny po hotový výrobek s kapacitou pořezu 7-10.000 m3 kulatiny ročně.
Ve firmě je zaměstnáno v průměru 25 zaměstnanců.
Tradice pilařské výroby ve Vráži sahá až do roku 1940, kdy zde byla uvedena do provozu parní pila.
V letech 1990-1995 byl původní areál ve Vráži novými majiteli zrekonstruován a rozšířen o nové prozní objekty:
  • 2 výrobní haly
  • sociální zařízení a šatny
  • kancelář
  • inženýrské sítě včetně čističky odpadních vod
  • trafostanice včetně nových el. rozvodů
  • kotelna
  • sušárna
V polovině devadesátých let se firma rozšířila o pronajaté prostory truhlárny v areálu a.s. ZVVZ Milevsko.